Beagle Tracker

beagle tracker

About Beagle Tracker

รู้จักกับ Beagle Tracker

Beagle Tracker คือบริการระบบติดตามยานพาหนะโดยใช้ข้อมูลตำแหน่ง GPS
รถยนต์สมัยใหม่มีการติดตั้งไมโครคอมพิวเตอร์ไว้ในยูนิตต่าง ๆ ที่เป็นฟังก์ชันการทำงานหลักของรถยนต์ เพื่อใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างยูนิตแต่ละยูนิต
ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งอยู่ในรถและข้อมูลจาก GPS จะถูกนำมาวิเคราะห์ด้วยคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้เห็นสถานะการวิ่งของรถ
ฟังก์ชันการวัดระดับปริมาณน้ำมันคงเหลือนั้นถือเป็นข้อกำหนดทางเทคนิคเฉพาะของบริษัทเรา
ทำให้คุณทราบระดับปริมาณน้ำมันคงเหลือได้จริง
ลองเข้ามาปรึกษากับเราดูสักครั้งสำหรับท่านที่กำลังเผชิญปัญหาเรื่องค่าน้ำมัน ! !

Features

ฟังก์ชันการทำงานและลักษณะเฉพาะ

ตรวจสอบระดับปริมาณน้ำมันคงเหลือ

แสดงกราฟการเพิ่มและลดของระดับปริมาณน้ำมันในช่วงเวลาที่เจาะจง ช่วยให้คุณทราบปริมาณการเติมน้ำมัน รวมถึงน้ำมันมีการเพิ่มหรือลดที่ผิดปกติหรือไม่ ฯลฯ

แจ้งเตือนการขับขี่

แสดงตำแหน่งที่เกิดการแจ้งเตือนและประเภทของการแจ้งเตือนให้คุณเห็นบนแผนที่ ช่วยให้คุณทราบล่วงหน้าถึงตำแหน่งที่เกิดการใช้ความเร็วเกินระดับได้ง่าย รวมถึงตำแหน่งที่เกิดการเบรกกะทันหันได้ง่าย เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้ขับรถมีความระมัดระวังในการขับขี่มากยิ่งขึ้น

ระบบติดตามยานพาหนะ

แสดงตำแหน่งปัจจุบันของรถ สถานะของรถทั้งช่วงรถจอดและช่วงรถวิ่งให้คุณเห็นบนแผนที่ได้โดยใช้ GPS นอกจากนี้ ยังสามารถระบุเจาะจงยานพาหนะเพื่อแสดงเส้นทางวิ่งของยานพาหนะคันดังกล่าวได้อีกด้วย ช่วยในการตรวจสอบเส้นทางเดินรถและระยะเวลาจอดพักของยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ได้。

รายงานผล

ในการรายงานผลประจำวัน จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำมันคงเหลือและความเร็วในการขับขี่ รวมถึงจำนวนครั้งที่มีการเตือนและจำนวนสัญญาณแจ้งเตือนระดับความเร็ว/การเร่ง ความเร็วกะทันหัน/การลดความเร็วกะทันหัน/การเปลี่ยนเลนกะทันทันที่เกิดขึ้น ในการรายงานผลประจำเดือน จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำมันคงเหลือและระยะทางที่รถวิ่งในช่วงเวลาที่เจาะจง รวมถึงอัตราการกินน้ำมันจริงตามปริมาณเชื้อเพลิงที่เผาผลาญไป

How It Works

แผนภาพแสดงการทำงาน

how it works

Related Blogs

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

ติดต่อสอบถาม

สามารถสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดการให้บริการ แจ้งความประสงค์ และซักถามข้อสงสัยได้ที่ช่องทางนี้

เบอร์โทรศัพท์:02-381-2748